top of page

AMACIMIZ

Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğimiz, romatoloji bilim dalı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, hekimlerin bilgi ve deneyimlerini artırmak, hekimlerin romatoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmasını özendirmek ve desteklemek, romatoloji bilim dalı altında ele alınan hastalıklar açısından toplumu bilinçlendirmek, hastalara destek sağlamak için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernek amacını gerçekleştirmek için:

  • Ülkemiz Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinde hasta kayıt veri tabanlarının oluşturulması için planlamalar ve finansal destekler oluşturulması, bu sayede ulusal-uluslararası platformda düzenli kayıt sistemi ile etkin ve kapsamlı temsiliyet sağlanması,

  • Ulusal ve uluslararası ölçekte Romatoloji bilim dalı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini destekleme,

  • Romatoloji eğitiminde, hasta bakımı, tanı ve tedavisinde, teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek için mezuniyet öncesi ve sonrası kurs, seminer ve kongreler düzenleme,

  •  Pamukkale ÜTF İç Hastalıkları Romatoloji öğretim üyeleri ve yardımcıları arasında sosyal dayanışma sağlama,

  • Romatizmalı hastalara destek sağlamak amacıyla ilgili derneklerle görüĢmeler yapmak, hasta bakımıyla ilgili kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapma,

  • Burslar ve ödüller aracılığı ile Romatoloji dalında eğitim ve araştırmaları teşvik etmek, benzer kurum ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapma, faaliyetlerinde bulunur

Etkinlikler

H 2024 PAMUKKALE ROMATOLOJI_ANA TASARIM.png
230925 LAST_ANA TASARIM.png
bottom of page